detfinnsialingsas_logotyp

Det finns i Alingsås

Ett projekt som syftar till att samla Alingsås fantastiska utbud av handel, restauranger, caféer, aktiviteter, evenemang och erbjudanden på ett och samma ställe.

Screenshot%20from%202021-04-22%2020-16-17

Ett 30-tal näringsidkare, föreningsmänniskor, kommunala tjänstepersoner och politiker hörsammade uppropet. Ett gäng goda idéer och förslag på vad som kunde göras lyftes fram på mötet, som även uppmärksammades av Alingsås Tidning (2020-03-26). Kort därefter bildades en styrgrupp bestående av ett antal intresseorganisationer som på ett bra sätt representerar stora delar av Alingsås samlade utbud: Alingsås handel, Företagarna Alingsås, Fastighetsägarna, Teknikföretagarna, Bjärke företagarförening, Stiftelsen Eken och Alingsås kommun (i en adjungerad roll), allt under Richard Fredriksson ledning som representant för föreningsliv

detfinnsialingsas.se