Rydlers_logga

Rydlers Bygg

E-handelslösning för beställning av tillval i samband med bostadsköp. Bygger på Abicart.

rydlers

Rydlers Bygg startades 1975 av Olof Rydler från Asklanda. Från början var verksamheten inriktad på konsultarbete och mindre byggprojekt med 2-4 anställda snickare och kontoret fanns i privatbostaden. Så småningom växte man till ett lite större entreprenadföretag och åtog sig allt mer krävande projekt. I slutet av 1980-talet hade Rydlers Bygg ca 15 anställda och började konkurrera även om något större entreprenader. Bl a byggdes ”Ringblomman” i Vårgårda i slutet av 80-talet och en om- och tillbyggnad av Bjärkegården i Sollebrunn utfördes i början av 90-talet. 1990 var det även dags att skaffa nya kontorslokaler; man flyttade in i nuvarande lokaler i den gamla lanthandeln i Asklanda. Kontoret har efter det byggts om i flera omgångar och anpassats till en allt större verksamhet.

Idag ägs företaget av Sofia Rydler, Carl-Johan Augustsson, Anders Davidsson, Daniel Svantesson och Lars-Erik Wessbo.

Rydlers Bygg har idag ca 70 medarbetare, varav ca 10 st på kontoret i Asklanda. Verksamheten är bred och omfattar allt från mindre ROT-arbeten till större entreprenader.

rydlersbygg.se